biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Stalowa Wola- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jako Kancelaria zajmujemy się szerokim spektrum spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Swoje usługi świadczymy dla różnych podmiotów wymagających wsparcia prawnego, tj. małych i dużych firm, korporacji, a także osób fizycznych. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi związków zawodowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie reprezentować naszych Klientów we wszystkich sprawach dotyczących relacji pracownik- pracodawca. Ponadto zapewniamy reprezentację i pomoc we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Oferujemy pomoc poprzez udzielanie naszym Klientom skutecznych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, a także reprezentację przed wszelkimi Sądami. Zajmujemy się pomocą prawną dla pracowników oraz pracodawców. Zapewniamy również pomoc prawną w zakresie indywidualnych oraz zbiorowych stosunków pracy. Reprezentujemy pracowników, a także pracodawców we wszelkich sporach z ZUS z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 • Zakres obsługi prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy najczęściej obejmuje:

 • odwołania do Sądu od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy związane z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop
 • sprawy związane z zakazem konkurencji
 • mobbing
 • sprawy związane z wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • sprawy związane z ochroną wynikającą z macierzyństwa i rodzicielstwa
 • sprawy związane z odpowiedzialnością pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • renta, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 • Zakres obsługi prawnej w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych najczęściej obejmuje:

 • zaskarżanie decyzji organów rentowych
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do renty i zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych
 • sporządzanie zarzutów do opinii lekarzy orzeczników ZUS
 • składanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego
 • odmowa przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego/wychowawczego osobie uprawnionej
 • błędne ustalenie kapitału początkowego przez Organ
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×