biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Jako Kancelaria zapewniamy  kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Udzielamy skutecznych porad prawnych zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Oferujemy także pomoc prawną w zakresie indywidualnych oraz zbiorowych stosunków pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze stosunków pracowniczych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach z ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Nasz zespół oferuje pełną obsługę zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmujemy się wyjaśnianiem i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe w sprawach sądowych. Oferujemy także usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu przed Sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

Zespół Kancelarii
 • Zakres obsługi prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy najczęściej obejmuje:

 • odwołania do Sądu od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy związane z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop
 • sprawy związane z zakazem konkurencji
 • mobbing
 • sprawy związane z wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • sprawy związane z ochroną wynikającą z macierzyństwa i rodzicielstwa
 • Zakres obsługi prawnej w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych najczęściej obejmuje:

 • sprawy związane z odpowiedzialnością pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • renta, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 • zaskarżanie decyzji organów rentowych
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentowanie ubezpieczonych w sporach sądowych m.in. w zakresie emerytur z tytułu pracy w warunkach szczególnych, odmowy przyznania prawa do zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych
 • sporządzanie zarzutów do opinii lekarzy orzeczników ZUS
 • składanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego
 • odmowa przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego/wychowawczego osobie uprawnionej
 • błędne ustalenie kapitału początkowego przez Organ
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×