biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Stalowa Wola- prawo administracyjne

Oferujemy kompleksową obsługę prawną we wszelkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego.  

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji naszych Klientów w postępowaniach sądowych, a także sądowo-administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Oferujemy również reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasze doświadczenie poparte jest odnoszonymi sukcesami w ww. postępowaniach. 

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Oferujemy także sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz wszelkich pism procesowych.

 • W ramach pomocy prawnej oferujemy naszym Klientom:

 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
 • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie
 • skargi do sądu administracyjnego
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
 • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami
 • ochrona konkurencji i konsumenta
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×