biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Nisko- prawo administracyjne

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego.

Od początku istnienia Kancelarii reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Zajmujemy się wyjaśnianiem i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe w sprawach sądowych.

 • Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
 • zezwolenia na pobyt na terytorium RP
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne
 • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie
 • skargi do sądu administracyjnego
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
 • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami
 • ochrona konkurencji i konsumenta
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×