biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest zbiorem przepisów regulujących relacje pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków.

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego. Gwarantujemy Klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości procedur mamy możliwość doradzać w sposób przynoszący zadowalające efekty dla naszych Klientów.

Oferujemy wyjaśnianie i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Przygotowujemy pisma procesowe niezbędne w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym, a także świadczymy usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami administracyjnymi I i II instancji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zespół Kancelarii
  • Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

  • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
  • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń
  • zezwolenia na pobyt na terytorium RP
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
  • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami
  • ochrona konkurencji i konsumenta
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×