biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Błędy medyczne

Za błąd medyczny uważa się zawinione postępowanie czyli działanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, położnej, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, powodujące szkodę pacjenta.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących błędu medycznego, a także spraw cywilnych o odszkodowanie. W razie uszczerbku na zdrowiu oprócz odszkodowania dochodzimy m.in. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty, kosztów przygotowania do innego zawodu, zwrotu kosztów leczenia , jak również utraconych dochodów. Występujemy także przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej.

Zespół Kancelarii
  • Naszymi klientami są podmioty lecznicze, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak również pacjenci i ich rodziny.

Podmiotom leczniczym oferujemy pełną i kompleksową obsługę prawną, obejmującą doradztwo prawne, reprezentację przed sądami i organami administracji itd., reprezentowanie w postępowaniach przed NFZ, obsługę prawną przy zawieraniu umów związanych z działalnością leczniczą, sporządzanie projektów dokumentacji. Jesteśmy również w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej.

Lekarzom oferujemy reprezentację przed Sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Nasza Kancelaria reprezentuje także lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego.

Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym, a także lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny. Ofertę kierujemy w szczególności do pacjentów, którzy doznali krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Oferujemy również pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×