biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Zakaz wstępu na imprezę masową

 Ustawą z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzono do Kodeksu karnego środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową.

W poprzednim stanie prawnym środek ten mógł być orzekany tylko na podstawie przepisów obowiązującej wcześniej ustawy z 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Treścią omawianego zakazu jest niemożność uczestniczenia przez sprawcę we wszelkich imprezach masowych na terytorium RP oraz w meczach piłki nożnej rozgrywanych przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium RP, a wykonanie tego obowiązku może być połączone z obowiązkiem przebywania skazanego w czasie trwania niektórych imprez w określonym miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego  lub z obowiązkiem stawiennictwa w czasie trwania imprezy masowej bądź w jednostce organizacyjnej Policji, bądź w innym miejscu wskazanym przez właściwego komendanta Policji/

Przesłanką orzeczenia wskazanego środka jest stwierdzenie, że udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem, a przestępstwo zostało popełnione przez sprawcę w związku z imprezą masową lub w razie skazania za występek o charakterze chuligańskim popełnienie przestępstwa (jakiegokolwiek) w związku z imprezą masową oznacza, że określona impreza masowa była przyczyną podjęcia przez sprawcę przestępnego zachowania; sformułowanie przepisu nie przesądza też, że sprawca musiał być osobiście uczestnikiem takiej imprezy. 

Chodzi tu o związek z konkretną imprezą masową, a nie z jakąś kategorią imprez czy też o imprezę masową rozumianą ogólnie; związek ten nie może mieć charakteru abstrakcyjnego. Z kolei przestępstwo popełnione w czasie i miejscu imprezy masowej zawsze pozostaje z nią w związku.

W świetle art. 3 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez imprezę masową należy rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej.

Orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową może być połączone z nałożeniem na sprawcę obowiązków, które służą zagwarantowaniu przestrzegania zakazu.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×