biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Separacja

Kwestia separacji została przez ustawodawcę opisana w treści art. 61 (1)- 61 (6) k.r. i o.

Należy rozpocząć od tego, kiedy sąd może orzec separację. Każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separacji jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Co istotne- mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Zgodnie z treścią art. 61 (2) k.r. i o.: ,, Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację”.

Przy orzeczeniu separacji sąd może orzec który z małżonków jest winny rozkładu pożycia między nimi. Natomiast jeśli małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd nie orzekał o winie rozkładu pożycia- sąd jest związany tym żądaniem.

Podstawą prawną przy orzekaniu separacji są przepisy art. 57 orzekanie o winie przy orzekaniu rozwodu i art. 58 wyrok orzekający rozwód.

Orzeczenie separacji niesie ze sobą określone skutki prawne. Jednym z nich jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Z zastrzeżeniem, że jest to możliwe chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeśli małżonek pozostaje w separacji nie może on zawrzeć małżeństwa. Ustawodawca w treści art. 61 (4) § 3 k.r. i o. - jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Co więcej: ,,Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka, z wyjątkiem § 3”. Istnieje także możliwość zniesienia separacji. Sąd może orzec o zniesieniu separacji wówczas, gdy z takim żądaniem zgodnie wystąpią oboje małżonkowie.

Jeżeli separacja zostanie zniesiona to przestają istnieć opisywane skutki separacji. Sąd znosząc separację rozstrzyga również  o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×