biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Odstąpienie od umowy

Ustawodawca w treści art. 395 k.c. uregulował kwestię zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia.

Zgodnie z treścią w/w przepisu: ,,Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”.

Jeśli strona wykona prawo odstąpienia od umowy- jest ona uważana za nie zawartą. 

To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Treść art. 396 k.c stanowi, iż zastrzeżono, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Zatem odstąpić można od każdej umowy. Istotny jest fakt, iż termin odstąpienia od umowy musi zostać przez strony dokładnie oznaczony.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy skutkuje zakończeniem stosunku zobowiązanego między stronami.  

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×