biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

23 maja 2024 Gabriela Kotuła

Kodeks pracy operacyjnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło pracę nad projektem Kodeksu pracy operacyjnej.

Po zakończeniu prac nad projektem w/w aktu prawnego zostanie on przekazany do konsultacji do innych resortów.  

Dyrektor Biura Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Bondaryk stwierdził, iż: ,, Kodeks jednej strony ma polepszyć pracę służb i bezpieczeństwo funkcjonariuszy, ale powstaje tez po to, by obywatele mieli pewność, że droga sądowej skargi na działanie służb jest im dostępna”.

Pomysł projektu zrodził się również w obawie przed bezkarnością funkcjonariuszy najwyższych szczebli. W/w kodeks ma na celu również walkę z dezorganizację i dezinformacją wśród służb. Podniesiono także postulat oparcia się na zasadzie legalizmu i poszanowania prawa.

Projekt ma zawierać również wyraźny podział kompetencji służb, aby uniknąć sporów kompetencyjnych. Zrodził się również pomysł poddanie nadzoru pracy operacyjnej służb do specjalnych i powołanych do tego celu wydziałów sądów okręgowych.

Powstała propozycja rozpatrywania w/w kwestii w trybie posiedzenia, nie zaś w trybie korespondencyjnym. Pomysłodawcy zwracają uwagę, iż rozmowy na temat projektu i jego ewentualnego wejścia w życie powinny być komutowane ze specjalistami z określonej dziedziny i przedstawiających dane służy.

Zwraca się uwagę na problem braku autorytetu wśród służb specjalnych oraz podejmowanie inwestycji polegających na kupnie nowego sprzętu, nie zaś edukacji osób przynależących do służb. Obecnie negatywnym zjawiskiem są także braki kadrowe wśród poszczególnych służb. W treści w/w kodeksu ma również znaleźć się definicja pracy operacyjnej, głównych jej zasad. Opisane mają zostać również narzędzia, których służby mogą używać, a także formy pracy operacyjnej wykorzystane w metodach działań służb.  

#kodekspracyoperacyjnej

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×