biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

Odstąpienie od umowy

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Ustawodawca w treści art. 395 k.c. uregulował kwestię zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia. Zgodnie z treścią w/w przepisu: ,,Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia

Czytaj więcej

Separacja

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia separacji została przez ustawodawcę opisana w treści art. 61 (1)- 61 (6) k.r. i o. Należy rozpocząć od tego, kiedy sąd może orzec separację. Każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separacji jeśli nastąpił

Czytaj więcej

Przesłuchanie świadka w postępowaniu karnym

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Przesłuchanie świadka jest jednym z istotniejszych elementów przeprowadzanego postępowania karnego. Zgodnie z treścią art.  177 §  1. k.p.k.- każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć

Czytaj więcej

Hipoteka-rodzaje

30 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Definicja i istota hipoteki została zawarta przez ustawodawcę w treści art. 65 u.1 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Zgodnie z treścią w/w przepisu: ,, W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy

29 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Kryteria i tryb przyznania dodatku osłonowego zostały uregulowane w treści ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.  Jest to świadczenie bezzwrotne powstałe w związku z rosnącą inflacją. Można ubiegać się o nie

Czytaj więcej

Zniesienie współwłasności

29 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Polski ustawodawca wyróżnił dwa rodzaje współwłasności- współwłasność łączną i współwłasność ułamkową. Rozróżnienie to zostało zawarte w treści art. 196 k.c.  Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące

Czytaj więcej

Umowa rachunku bankowego

29 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Umowa rachunku bankowego należy do umów odpłatnych. Stanowi również dwustronną czynność prawną- na jej podstawie bowiem powstaje zobowiązanie dla obu stron. Jeśli chodzi o kwestię czasu na jaki może zostać zawarta umowa rachunku

Czytaj więcej

Wspólność majątkowa małżeńska

25 kwietnia 2024 Gabriela Kotuła

Zawierając małżeństwo między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Jeśli małżonkowie nie wyrażają woli, aby miedzy nimi powstała wspólność majątkowa małżeńska mogą zdecydować się na rozdzielność

Czytaj więcej
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×