biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

Błąd lekarski- naruszenie reguł ostrożności

27 marca 2024 Gabriela Kotuła

Należy rozpocząć od podkreślenia ,iż niezachowanie reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach skutkuje faktem, że dana czynność jest bezprawna. Owa bezprawność oznacza: ,,Naruszenie normy prawnej sankcjonowanej przy

Czytaj więcej

Dywidenda

27 marca 2024 Gabriela Kotuła

Według definicji opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny dywidenda to część zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku, którą walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty jej akcjonariuszom. Wypłacana wszystkim akcjonariuszom,

Czytaj więcej

Zgoda pacjenta-zgoda kumulatywna

27 marca 2024 Gabriela Kotuła

Kolejnym rodzajem zgody pacjenta jest zgoda kumulatywna nazywana zgodą podwójną. Zasadą jest, że w przypadku potrzeby dokonania zabiegu lub leczenia pacjenta małoletniego albo pacjentka ubezwłasnowolnionego niezbędna jest zgoda jego

Czytaj więcej

Zastrzeżenie znaku towarowego

27 marca 2024 Gabriela Kotuła

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego pojęcie znaku towarowego oznacza znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Zgoda pacjenta-zgoda zastępcza

26 marca 2024 Gabriela Kotuła

Zgoda zastępcza (inaczej subsydialna) dotyczy sytuacji, kiedy pacjent nie może wyrazić zgody świadomej ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.   W pierwszej kolejności zostanie scharakteryzowana zgodę zastępczą w odniesieniu

Czytaj więcej

Kwestie definicyjne dotyczące odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce lekarskiej

26 marca 2024 Gabriela Kotuła

 W ,,Słowniku współczesnego języka polskiego” termin ,,odpowiedzialność” interpretowany jest na dwa sposoby. Po pierwsze: ,,Obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny’’. Drugi sposób interpretacji

Czytaj więcej

Ewolucja regulacji karnych dotyczących przestępstwa dzieciobójstwa

26 marca 2024 Gabriela Kotuła

Przestępstwo dzieciobójstwa z k.k. z roku 1997 r. znane w chwili obecnej przeszło w poprzednich latach nowelizację.  Po niespełna trzydziestu latach obowiązywania k.k. z 1969 roku, uchwalono nową kodyfikację – k.k. z 1997

Czytaj więcej

Skarga pauliańska

25 marca 2024 Gabriela Kotuła

Skarga pauliańska została uregulowana przez ustawodawcę w art. 527-534 k.c.   Ze skargą pauliańską mamy do czynienia, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała

Czytaj więcej
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×