biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

Zasady odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej

29 lutego 2024 Gabriela Kotuła

W polskim ustawodawstwie nie został wypracowany model odnoszący się jedynie do odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej. Brak tychże uregulowań prawnych skutkuje koniecznością korzystania z przepisów ogólnych dotyczących

Czytaj więcej

Reżimy odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce lekarskiej- odpowiedzialność cywilna

29 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Odpowiedzialność cywilna to najszerszy rodzaj odpowiedzialności możliwej do poniesienia przez lekarza. Może przyjąć formę odpowiedzialności za krzywdę majątkową lub za wyrządzenie szkody majątkowej. Rozróżnienie to jest istotne

Czytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

29 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Rozstanie rodziców nierzadko bywa trudnym doświadczeniem dla małoletnich dzieci. Pojawia się wówczas kwestia ustalenia kontaktów z dzieckiem. Podkreślić należy, iż utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jest nie tylko prawem,

Czytaj więcej

Dyrektywna unijna- koniec ,,greenwahingu”

29 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Dyrektywna unijna- koniec ,,greenwahingu” Parlament Europejski wraz z Radą uchwalił dyrektywę zmieniającą dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w celu wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Obecnie wiele

Czytaj więcej

Podatek od spadku lub darowizny

26 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia zapłaty podatku od spadku lub darowizny ustała uregulowana przez ustawodawcę w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od

Czytaj więcej

Sprzedaż na próbę

22 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Ustawodawca w treści art. 592 k.c. opisał kwestię sprzedaży na próbę. § 1 w/w art. stanowi, iż: ,,Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem

Czytaj więcej

Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny w czasie pandemii Covid-19 (tzw. klauzula dobrego samarytanina)

20 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Pandemia COVID-19 stanowiła ogromne wyzwanie dla całej ludzkości. Praca osób wykonujących zawody medyczne była nieoceniona oraz niezwykle potrzebna. Ustawodawca postanowił wprowadzić szereg zmian, które miały na celu powstrzymanie

Czytaj więcej

Umowa franczyzny

20 lutego 2024 Gabriela Kotuła

Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych. Nie jest wprost uregulowana przez ustawodawcę w treści k.c. Można ją zatem zawrzeć w oparciu o zasadę swobody umów.  Przyjęto zatem, iż cechami charakterystycznymi

Czytaj więcej
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×