biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

Obrona konieczna

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Definicja obrony koniecznej została zawarta w treści art. 25 k.k. W/w artykuł opisuje całościowy kontratyp obrony koniecznej. Zgodnie z jego treścią- nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny

Czytaj więcej

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia została uregulowana przez ustawodawcę w treści art. 752-757 k.c. Istota omawianej problematyki została zawarta w treści art. 752 k.c. Zgodnie z nim: ,, Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę,

Czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o. w systemie S24

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Na wstępie należy podkreślić, iż likwidacja spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w systemie S24 tylko w przypadku, gdy spółka została zarejestrowana poprzez w/w system. System S24 prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj więcej

Zrzeczenie się dziedziczenia

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

W przypadku, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu uprawieni do dziedziczenia są, w myśl art.931 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach

Czytaj więcej

Zmiany w funkcjonowaniu KRS

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Minister Sprawiedliwości wyszedł z inicjatywą oraz projektem Ustawy o zmianie ustawy o KRS z dnia 12 maja 2011. Projekt zmian sporządzono 8.04.2024 r. Zmiany dotyczą m.in. wyboru piętnastu sędziów do KRS, składu KRS weryfikacji zgłoszeń

Czytaj więcej

Warunek w prawie cywilnym

28 maja 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia warunku w prawie cywilnym została przez ustawodawcę uregulowana w treścią art. 89-94 k.c. Definicja warunku jest następująca: ,, Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności

Czytaj więcej

Umowa przewozu

28 maja 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia umowy przewozu została uregulowana przez ustawodawcę w treści art. 774-793 k.c. Istota umowy przewozu, zgodnie z treścią art. 774 k.c., przedstawia się następująco: ,, Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie

Czytaj więcej

Potrącenie wynagrodzenia za pracę

28 maja 2024 Gabriela Kotuła

Zgodnie z zasadą wyrażoną w treści art. 86 § 1 k.p. -pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Pracownik nie może zrzec się

Czytaj więcej
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×