biuro@kancelaria-rogowski.pl +48 500 566 615

Blog

Środki kompensacyjne

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Ten rodzaj środków reakcji karnej skupia się na kompensacji, a zatem na naprawieniu szkód wyrządzonych przez sprawcę. W tym przypadku represja schodzi na plan dalszy. Rodzaje środków kompensacyjnych: OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY LUB

Czytaj więcej

Zakaz wstępu na imprezę masową

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

 Ustawą z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzono do Kodeksu karnego środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. W poprzednim stanie prawnym środek ten mógł być orzekany tylko na podstawie przepisów

Czytaj więcej

Środki karne

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Środek karny to dodatkowa dolegliwość wymierzana sprawcy czynu zabronionego obok lub niekiedy zamiast kary. Środek karny realizuje cele uboczne postępowania karnego, które nie mogą być w sposób dostateczny uwzględnione przez sąd

Czytaj więcej

Prawo karne intertemporalne

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Problematyka prawa karnego intertemporalnego została uregulowana w treści art. 4 k.k. Zgodnie z w/w przepisem: jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże

Czytaj więcej

Usiłowanie część II- rodzaje usiłowani

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Usiłowanie udolne opisane zostało w treści art. 13 p.1 k.k. Zatem aby zaistniało muszą zostać wypełnione znamiona usiłowania tj. zamiar popełnienia czynu zabronionego, zachowania zmierzające bezpośrednio ku dokonaniu, brak dokonania.

Czytaj więcej

Usiłowanie część I

10 czerwca 2024 Gabriela Kotuła

Kwestia usiłowania została przez ustawodawcę opisana w treści art.  13 k.k.  Zgodnie z treścią w/w art:  ,,Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza

Czytaj więcej

Przepadek w prawie karnym

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Głównym celem przepadku nie jest karanie, ale pozbawienie sprawcy zarówno przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, jak i korzyści, które sprawca uzyskał w wyniku popełnienia przestępstwa. W

Czytaj więcej

Czyn ciągły

31 maja 2024 Gabriela Kotuła

Problematyka czynu ciągłego została uregulowana przez ustawodawcę w treści art. 12 k.k. Zgodnie z jego treścią: ,, Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się

Czytaj więcej
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. ×