[contact-form-7 404 "Not Found"]
close

+48 500 566 615

p.rogowski@vp.pl

Zespół

dr Paweł Rogowski

Urodzony w 1982 r. w Stalowej Woli. W 2002 r. podjął studia w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu na kierunku historia. Stopień licencjata historii uzyskał w roku 2005. W 2004 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zakończone uzyskaniem stopnia magistra prawa w 2009 r. Od października 2009 r. rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W dniu 18 czerwca 2013 r. odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej ,,Przysięga w średniowiecznym prawie polskim”.

W latach 2010- 2018 zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Ekspert wewnętrzny z zakresu prawa w wielu projektach unijnych i ministerialnych m. in. SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci czy Powiatowy Klub Integracji Społecznej – kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców/ek powiatu niżańskiego. Ponadto współpracuje ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli, gdzie udziela konsultacji osobom znajdującym się w kryzysie lub doświadczającym przemocy domowej.

Autor publikacji z zakresu historii prawa, prawa administracyjnego i prawa rodzinnego, a także uczestnik wielu konferencji naukowych.
Uchwałą Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dn. 25.04.2014r. uzyskał pozytywny wynik egzaminu radcowskiego.

Katarzyna Maria Rędzio

Absolwentka dwóch kierunków, prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W 2010 r. rozpoczęła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności medialnej, które ukończyła w 2013 r. Naukę z tego zakresu kontynuowała na studiach magisterskich, specjalność redaktorska, zakończonych uzyskaniem stopnia magistra w 2015 r. W 2011 r. podjęła naukę na drugim wydziale Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku prawo. Studia te ukończyła w 2016 r. , uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa.

Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa zdobywała od 2015 r. jako praktykantka, stażystka i pracownik w Kancelariach Radców Prawnych. Była wolontariuszka w Stowarzyszeniu Przeworsk- Powiat Bezpieczny, zajmującym się pomocom osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od lutego 2018 r. zatrudniona w Kancelarii Radcy Prawnego dr Paweł Rogowski.

Odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa.

W 2017 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Karolina Sokal

Stażystka. Urodzona w 1995 r. w Stalowej Woli. W 2014 r. rozpoczęła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku prawo, które ukończyła w 2019 r. W latach 2017/2018 była zaangażowana w działalność Akademickiego Biura Porad Prawnych.

Copyright © 2019 Radca Prawny Stalowa Wola Nisko. All rights reserved.

Facebook