[contact-form-7 404 "Not Found"]
close

+48 500 566 615

p.rogowski@vp.pl

Oferta

Kancelaria oferuje swoje usługi dla:

- udzielanie wyjaśnień i sporządzenie opinii z zakresu obowiązującego prawa;
- sporządzanie i opiniowanie umów;
- sporządzanie wszelkich pism procesowych zarówno wszczynających postępowanie jak i w trakcie procesu;
- świadczenie usługi zastępstwa procesowego we wszelkich sprawach

- pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub w formie spółki (reprezentacja przedsiębiorcy przed organami i sądami rejestrowymi);
- reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracyjnymi, w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- prowadzenie spraw związanych z obrotem wierzytelnościami – w szczególności prowadzenie spraw nakazowych i egzekucja długów;
- wsparcie prawne we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- bieżąca obsługa spraw pracowniczych - pomoc prawna przy nawiązywaniu, zmianach i rozwiązywaniu stosunków pracy, sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, o dokształcanie, kontrakty menadżerskie itp.
- optymalizacja kosztów zatrudnienia - porady prawne z zakresu elastycznych form zatrudnienia: umów zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, pracy w niepełnym wymiarze godzin i wiele innych
- świadczenie usługi zastępstwa procesowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Specjalizacje:

Pełna obsługa dotycząca zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, m.in. :
1) wyjaśnienia i sporządzanie opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa cywilnego i rodzinnego i opiekuńczego
2) przygotowywanie pism procesowych niezbędnych w postępowaniu sądowym i administracyjnym
3) zastępstwa procesowe w postępowaniu przed Sądami I i II instancji, oraz Sądem Najwyższym.
4) inne

Pełna obsługa zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. :
1) wyjaśnienia i sporządzanie opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa pracy
2) przygotowywanie pism procesowych niezbędnych w postępowaniu sądowym
3) zastępstwa procesowe w postępowaniu przed Sądami I i II instancji, oraz Sądem Najwyższym.
4) inne

Pełna obsługa zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, m.in. :
1) wyjaśnienia i sporządzanie opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa
2) przygotowywanie pism procesowych niezbędnych w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym
3) zastępstwa procesowe w postępowaniu przed organami administracyjnymi I i II instancji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
4) inne

Pełna obsługa zagadnień z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i finansowego, m.in.
1) wyjaśnienia i sporządzanie opinii prawnych z zakresu obecnie obowiązującego prawa handlowego, gospodarczego i finansowego
2) przygotowywanie pism procesowych niezbędnych w postępowaniu sądowym
3) zastępstwa procesowe w postępowaniu przed Sądami I i II instancji, oraz Sądem Najwyższym.
4) konsultacje i doradztwo w zakresie zakładania spółek, fuzji i podziału spółek
5) zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS
6) sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
7) uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek z głosem doradczym
8) umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek
9) analiza sytuacji prawnej spółek
10) ocena ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów- sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów handlowych
11) kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości- sporządzanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, udział w negocjacjach i doradztwo przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości
12) konsultacje i doradztwo w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi - opiniowanie umów kredytowych, umów gwarancyjnych, gwarancji bankowych i zabezpieczenia wierzytelności bankowych
13) inne

Oferujemy prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych. Specjalizujemy się w mediacjach cywilnych, rodzinnych,z zakresu prawa pracy, handlowego, gospodarczego, finansowego, a także administracyjnego.Copyright © 2019 Radca Prawny Stalowa Wola Nisko. All rights reserved.

Facebook